Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Phùng Quốc Hoàn: Hệ thống thông tin trường học

Phùng Quốc Hoàn: Hệ thống thông tin trường học: Hệ thống thông tin trường học là hệ thống nhằm tăng cường việc quản lý chất lượng giáo dục tại các trường học đồng thời nhằm tăng cường việc...

Hệ thống thông tin trường học

Hệ thống thông tin trường học là hệ thống nhằm tăng cường việc quản lý chất lượng giáo dục tại các trường học đồng thời nhằm tăng cường việc trao đổi và cung cấp thông tin giữa nhà trường và gia đình.
Hệ thống thông tin trường học là hệ thống nhằm tăng cường việc quản lý chất lượng giáo dục tại các trường học đồng thời nhằm tăng cường việc trao đổi và cung cấp thông tin giữa nhà trường và gia đình các thông tin về tình hình học tập, vi phạm kỷ luật, rèn luyện của học sinh hàng ngày, hàng tuần, thông qua các thiết bị viễn thông, CNTT. Phụ huynh học sinh nhận tin nhắn tự động về kết quả học tập của con em mình thông qua điện thoại di động.
Các thông tin cung cấp tới Phụ huynh học sinh bao gồm nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, kết quả điểm hàng tuần, hàng tháng, số ngày nghỉ học, bỏ tiết,… và nhiều thông tin hoạt động khác của từng học sinh.
VSD Việt Nam xây dựng trang thông tin điện tử miễn phí cho nhà trường khi triển khai Hệ thống thông tin trường học nhằm tích hợp hệ thống với trang thông tin điện tử nhà trường để cung cấp những thông tin bổ ích cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.
Chức năng chính của hệ thống:
1. Quản lý danh sách toàn bộ học sinh trong nhà trường
2. Quản lý tính điểm theo môm học, tính điểm tổng kết học kỳ, điểm tổng kết của năm học
3. Xếp thứ tự theo lớp, theo khối của từng học sinh.
4. Quản lý vi phạm kỷ luật của học sinh.
5. Nhắn tin SMS tự động cho Phụ huynh học sinh khi cập nhật điểm mới hoặc khi học sinh vi phạm kỷ luật, nhắn tin khi có thông báo của nhà trường tới Phụ huynh.
6. Nhắn tin SMS cho giáo viên khi có sự phân công giảng dạy, nhắn tin thời khóa biểu giảng dạy cũng như những thông báo mới nhất tới giáo viên.
7. Thống kê, báo cáo vi phạm kỷ luật, báo cáo điểm theo từng học sinh và theo lớp, kết xuất ra MSWord hoặc MSExcel.

8. Tích hợp hệ thống với trang thông tin điện tử của nhà trường do VSD xây dựng.