Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Từ "IBM Domino" thành "HCL Domino". IBM Chuyển hướng kinh doanh hay một nền tảng công nghệ cũ kỹ được thay đổi

     IBM Domino đã chính thức chuyển thành HCL Domino từ version 10 trở đi. Không riêng gì Domino mà một số sản phẩm khác của IBM đã được chuyển giao cho HCL, một công ty phần mềm đa quốc gia đến từ Ấn độ (hình như thế).


     Toàn bộ sản phẩm mang tên Lotus trước đây từ Domino, Notes, Sametime, Connection, Verse... cho đến bộ Websphere thần thánh đều được hãng HCL kế thừa và phát triển.
     Một tương lai tươi sáng cho Domino hay là cái kết của một nền tảng cộng tác khổng lồ đây, điều này chưa có gì chứng minh được. Và chúng ta có thể thấy điều đáng nói ở đây là những sự thay đổi nhanh chóng như: Phiên bản V11 sắp được ra mắt sau khoảng 01 năm kể từ khi kế thừa từ phiên bản V10 (một dấu hiệu lạc quan), không những vậy sự thay đổi về kiến trúc công nghệ cũng có thể được chú ý với việc cho phép cài đặt trên nền tảng Docker thần thánh và ngôn ngữ lập trình mới Node.js được tích hợp, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và cạnh tranh với các nền tảng công nghệ khác.


     Tôi, một trong những người trung thành và tín nhiệm IBM nói chung và Domino nói riêng rất hy vọng rằng HCL sẽ làm cho nền tảng công nghệ đình đám một thời này chuyển mình, để cộng đồng có thể tin tưởng và tiếp tục sử dụng Domino dù cho có là IBM Domino hay HCL Domino.


P/s: Hóng version 11 có nhiều thay đổi hơn nữa.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Setting up password verification

You can enable password verification through the use of a security policy settings document, which allows you to enable this feature for multiple users, or you can enable password verification on an individual basis through the Domino® Directory.

Before you begin

Make sure that:
 • The Administration Process is set up on the server.
 • You have at least Editor access and the UserModifier role in the Domino Directory.
 • Password verification is enabled on the servers with which these users authenticate.

About this task

You can also choose to lock out a user's ID, which prevents the user from logging into the server. You can lock out user IDs through a policy, or individually through the Person document.
It is a good practice to select one method of password verification or ID lockout. You cannot use both a policy and the appropriate setting in the Person document. Policy settings will always supersede any settings in Person documents.
CAUTION
Do not enable password expiration for users whose ID files are locked with Smartcards. Otherwise, it is possible that a user's ID could be locked out until password expiration can be cleared. You should also be sure that the required change interval and allowed grace period is set at zero.

To enable password verification for individual users

Procedure

 1. From the Domino Administrator, click People & Groups.
 2. Select each Person document for which you want to enable password checking.
 3. Choose Actions > Set Password Fields, and then click Yes to continue.
 4. In the Check Notes Password field, select Check password.
 5. Complete these fields, and then click OK:
  • Required change interval - Enter the length of time, in days, that a password can be in effect before it must be changed. Default is zero.
  • Allowed grace period - Enter the length of time, in days, that users have to change an expired password before being locked out. Default is zero, meaning that users are not locked out.
 6. Optional: You can also choose to force individual users to change their Internet passwords the next time they log in. In the Force users to change Internet password on next login dialog box, click Yes.

To disable password verification for an individual user

About this task

When you disable password verification for a user, Domino does not check passwords for the user even if password verification is enabled for the server.

Procedure

 1. From the Domino Administrator, click People & Groups using a network connection to the Domino Directory.
 2. Select each Person document for which you want to enable password checking.
 3. Choose Actions > Set Password Fields, and then click Yes to continue.
 4. In the Set Passwords Fields dialog box, select Don't check password, and then click OK.

To lock out an individual user's ID

Procedure

 1. From the Domino Administrator, click People & Groups using a network connection to the Domino Directory.
 2. Select the Person document of the user whose ID will be locked out.
 3. Choose Actions > Set Password Fields, and then click Yes to continue.
 4. In the Set Passwords Fields dialog box, select Lockout ID, and then click OK.

To enable password verification on servers

About this task

To use password verification for Notes® users, you must enable password verification for both users and servers. Do the following to enable password verification on each server with which these users authenticate:

Procedure

 1. From the Domino Administrator, click Configuration.
 2. Open the Server document of the server for which you want to enable password verification.
 3. Click Security, and then in the Check passwords on Notes IDs field, select Enabled.
 4. Repeat for each server on which you want to enable password verification.

To disable password verification for a server

About this task

When you disable password verification for a server, Domino does not check passwords for any users who access the server, even if the user has password verification enabled.

Procedure

 1. From the Domino Administrator, click Configuration.
 2. Open the server document of the server for which you want to disable password verification.
 3. Click Security, and then in the Check passwords on Notes IDs field, select Disnabled.
 4. Repeat for each server on which you want to disable password verification.
Copy from: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSKTMJ_9.0.1/admin/conf_settinguppasswordverification_t.html

Setting up DAOS on a Lotus Domino R8.5 Server

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

VSD Việt Nam thay đổi giao diện Website

Sau 05 năm thành lập và phát triển Cty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam thay đổi giao diện website và đưa vào hoạt động trên các tên miền sau: vsd.com.vnvsdvn.vnvsdvn.comvsdvn.com.vn

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Hướng dẫn cấu hình tự động chuyển từ HTTP sang HTTPS

Cấu hình tự chuyển HTTP sang HTTPS trên Apache
Bạn có thể dùng file .htaccess vốn luôn được hỗ trợ bởi các máy chủ chạy Apache. Mở file .htaccess và tìm đoạn sau:
RewriteEngine On
Nếu không tìm thấy đoạn trên, bạn cần thêm vào file cấu hình. Sau đó, thêm vào đoạn sau đây ngay phía sau: 
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]

Cấu hình tự chuyển HTTP sang HTTPS trên nginx

Mở file cấu hình nginx.conf (hoặc /etc/nginx/sites-enabled/domain.conf) và tìm đoạn cấu hình cho website trên port 80, sau đó điều chỉnh như sau:
server {
  listen 80;
  server_name yourdomain.com;
  return 301 https://$server_name$request_uri;
}
Sau đó khởi động lại nginx:
service nginx restart

Cấu hình tự chuyển HTTP sang HTTPS trên IIS5 và IIS6

Nguyên tắc cơ bản như sau:
1. Tạo một Website có chức năng Redirect cho domain của bạn trên port 80 (HTTP).
2. Cấu hình Website chính cho domain của bạn chỉ chạy port 443 (HTTPS) và "Require SSL". Không cho Website chính chạy port 80 (HTTP).
3. Dùng chức năng Redirect của IIS để chuyển website trên port 80 (HTTP) về website trên port 443 (HTTPS).
Bạn có thể tham khảo các bước cụ thể như sau:
1. Từ màn hình IIS Manager, nhấp chuột phải vào Website chính, chọn Properties.
2. Trong màn hình Properties, chọn tab Directory Security. Trong mục Secure Communications, nhấn nút Edit. Trong màn hình Secure Communications, nhấp chọn mục Require secure channel (SSL). Sau đó nhấn OK.
3. Chọn tab Website, sau đó xóa port 80 trong mục TCP Port, và kiểm tra lại mục SSL Port cần có giá trị là 443. Sau đó nhấn Apply.
4. Tạo một website mới và đặt tên là "Website Redirect" trên port 80. Mục Host header nhập vào tên miền của Website chính. Trong mục Website Home Directory bạn chọn 1 thư mục tạm nào đó (tốt nhất là 1 thư mục rỗng). Trong mục Website Access Permissions chọn quyền Read.
5. Nhấp chuột phải vào Website Redirect và chọn Properties. Sau đó chọn tab Home Directory. Trong mục The content for this resource should come from, chọn mục A redirection to a URL và nhập vào giá trị https://yourdomain.com. Sau đó nhấn Apply.
Kể từ lúc này, khi bạn truy cập vào địa chỉ http://youdomain.com, IIS sẽ truy xuất vào Website Redirect trên port 80 (HTTP). Ngay sau đó, IIS sẽ redirect trình duyệt đến trang https://yourdomain.com và cuối cùng IIS sẽ truy xuất vào Website Chính trên port 443 (HTTPS).

Cấu hình tự chuyển HTTP sang HTTPS trên IIS7.x

1. Từ màn hình IIS Manager, chọn website cần cấu hình. Trong khung bên phải chọn SSL Settings. Sau đó đảm bảo không chọn mục Require SSL rồi nhấn Apply.
2. Tải về và cài đặt module URL Rewrite 2.0 cho IIS7
3. Sau khi cài đặt thành công module trên, bạn dùng Notepad mở file web.config trong thư mục gốc của website và thêm vào đoạn sau giữa các thẻ<rewrite><rules> và </rules></rewrite> như sau:
<rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions><add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="SeeOther" />
</rule>
Sau khi thêm, file web.config sẽ có dạng như sau:

Các kết nối vào website trên HTTP sẽ được tự động chuyển sang HTTPS.

Cấu hình tự chuyển HTTP sang HTTPS trên IIS8.x

1. Từ màn hình IIS Manager, chọn website cần cấu hình. Trong khung bên phải chọn SSL Settings. Sau đó đảm bảo không chọn mục Require SSL rồi nhấn Apply.
2. Tải về và cài đặt module URL Rewrite 2.0 cho IIS8
3. Sau khi cài đặt thành công module trên, mở màn hình IIS Manager và chọn Website cần cấu hình. Trong khung bên phải, nhấp đúp vào mục URL Rewrite. Sau đó chọn mục Add Rule và cấu hình như sau:
NAME
 • Select: Blank Rule
 • Name: http to https
 • Match URL – Requested URL: Matches the Pattern
 • Match URL – Using: Regular Expression
 • Pattern: (.*)

CONDITIONS
 • Conditions: Add
 • Condition Input: {HTTPS}
 • Check if input string: Matches the Pattern
 • Pattern: ^OFF$
 • Nhấn OK

ACTION
 • Action type: Redirect
 • Redirect URL: https://{HTTP_HOST}/{R:1}
 • Redirect type: See Other (303)
 • Nhấn Apply

Các kết nối vào website trên HTTP sẽ được tự động chuyển sang HTTPS.

Cấu hình tự chuyển HTTP sang HTTPS trên Tomcat/JBoss

Mở file cấu hình server.xml của Tomcat (thường nằm trong thư mục tomcat/conf) và tìm các đoạn cấu hình cho các port 80 và 443. Trong phần cấu hình port 80 chỉnh lại như bên dưới:
<Connector port="443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/usr/local/ssl/keystore/server.jks" keystorePass="your_keystore_password" />

<Connector port="80" enableLookups="false" redirectPort="443" />

Mở file cấu hình web.xml của website và thêm vào đoạn sau đây ở cuối file, nhưng trước thẻ </web-app>
<!-- SSL settings. Only allow HTTPS access --> 
  <security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>Entire Application</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
     <user-data-constraint>
    <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
     </user-data-constraint>
  </security-constraint>
Sau đó bạn cần khởi động lại Tomcat.
Nguồn: https://baomat.website 

Hướng dẫn tạo CSR trên Lotus Domino 8.x

Để tạo CSR trên Lotus Domino 8.x, bạn cần dùng ứng dụng Server Certificate Administration từ màn hình Domino Administration. Quy trình chi tiết như sau:
1. Mở ứng dụng Server Certificate Administration từ màn hình Domino Administration:
2. Từ danh sách menu bên trái, chọn mục Create Key Rings & Certificates.
3. Trong danh sách menu bên phải, chọn mục Create Key Ring.
4. Trong mục Key Size, chọn 2048.
5. Trong mục Distinguished Name nhập thông tin đầy đủ và chính xác theo hướng dẫn sau:
Common Name: Tên miền chính của chứng thư số. Ví dụ: www.domain.com hoặc *.domain.com (nếu bạn mua chứng thư số Wildcard)
Organization: Nhập chính xác tên công ty trong giấy DKKD. Lưu ý không viết tắt các chữ như Trách nhiệm hữu hạn thành TNHH.
Organizational Unit: Nhập vào phòng ban sử dụng chứng thư số. Ví dụ IT Department.
City or Locality: Nhập vào tên thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Ví dụ: Ho Chi Minh
State or Province: Nhập vào tên tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Ví dụ: Ho Chi Minh
Country: Nhập VN. Lưu ý nhập chữ in hoa.
6. Nhấp Continue. Bạn cần nhập vào tên và mật khẩu cho Key Ring. Hãy đặt tên gợi nhớ, ví dụ SymantecSSLKeyFile. Sau đó nhấp OK.
7. Trở lại màn hình menu chính. Nhấp chọn mục Create Certificate Request từ Key Ring vừa tạo.
8. Chọn mục Paste into form on CA's site. Sau đó nhấn Create Certificate Request để tiếp tục. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình xác nhận việc tạo CSR thành công.
9. Copy nội dung CSR (đoạn -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- và -----END CERTIFICATE REQUEST-----) trong màn hình xác nhận và dùng Notepad để lưu thành file certreq.txt.
10. Gửi file certreq.txt này cho chúng tôi để tiến hành đăng ký.
Nguồn: https://baomat.website/huong-dan-tao-csr/huong-dan-tao-csr-tren-lotus-domino-8-x-25.htm 

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL

Sau khi cài đặt thành công chứng thư số SSL cho máy chủ, bạn nên backup lại cả bộ chứng thư số bao gồm: private key, certificate, Intermediate CAs để dự phòng. Tùy loại máy chủ mà bạn đang sử dụng, bạn sẽ thực hiện việc backup theo hướng dẫn tương ứng.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Microsoft IIS 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
Microsoft quản lý chứng thư số SSL tập trung bằng MMC Snap-in có tên là Certificates.
Bước 1: Tạo một Microsoft Management Console (MMC) Snap-in
1. Nhấn Start, chọn Run... và gõ lệnh mmc
2. Chọn File > Add/Remove snap-in...
3. Chọn Certificates từ khung bên trái rồi nhấn nút Add.
4. Nhấn OK để trở về màn hình MMC.

Bước 2: Export bộ chứng thư số
1. Trong màn hình Certificates Snap-in vừa tạo, chọn mục Personal > Certificates. Danh sách chứng thư số SSL trên máy chủ sẽ xuất hiện trong khung bên phải.
2. Chọn chứng thư số cần backup sau đó nhấp chuột phải, chọn All Tasks > Export. Màn hình Certificate Export Wizard sẽ xuất hiện.
3. Chọn vào mục Yes, export the private keyLưu ý: Bạn cần phải chọn mục này, nếu không file backup sẽ không thể sử dụng vì thiếu private key. Nhấn Next.
4. Trong màn hình Export File Format, bạn chọn Personal Information Exchange  - PKCS#12 (.pfx).
5. Chọn mục Include all certificates in the certificate path if possible. Bạn cần chọn mục này để backup kèm theo các Intermedaite CAs.
6. Không chọn mục Require Strong EncryptionLưu ý: Nếu chọn mục này, mỗi lần IIS khởi động lại, bạn sẽ cần phải nhập lại mật khẩu của private key, rất bất tiện. Nhấn Next.
7. Nhập vào mật khẩu để bảo vệ cho file backup và nhấn Next.
8. Chọn thư mục và đặt tên cho file backup và  Next.
9. Kiểm tra lại thông tin và nhấn Finish.
Bạn đã backup thành công bộ chứng thư số SSL cho IIS.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Apache
Apache sử dụng 3 file sau đây để cấu hình SSL: private.key, certificate.crt, intermediate.crt (tên file có thể khác nhau tùy vào mỗi hệ thống).
Nếu bạn vừa cài đặt chứng thư số SSL cho máy chủ xong, bạn sẽ nhớ vị trí của 3 file này. Nếu bạn không nhớ vị trí của chúng, bạn có thể tìm thấy bằng cách mở file cấu hình của Apache (thường có tên là httpd.conf, hoặc httpd-ssl.conf, hoặc ssl.conf). Tìm đoạn cấu hình sau:
SSLCertificateFile .../path/to/certificate.crt
SSLCACertificateFile .../path/to/intermediate.crt
SSLCertificateKeyFile .../path/to/private.key
Bạn cần lưu trữ lại 3 file này và file cấu hình của Apache.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho nginx
nginx sử dụng 2 file sau đây để cấu hình SSL: private.key, certificate.crt (tên file có thể khác nhau tùy vào mỗi hệ thống). Trong trường hợp bạn có cấu hình OCSP stapling cho nginx, bạn cần tìm thêm file cabundle.crt.
Nếu bạn vừa cài đặt chứng thư số SSL cho máy chủ xong, bạn sẽ nhớ vị trí của các file này. Nếu bạn không nhớ vị trí của chúng, bạn có thể tìm thấy bằng cách mở file cấu hình của nginx (thường có tên là nginx.conf, hoặc default.conf, hoặc ssl.conf trong thư mục /etc/nginx/). Tìm đoạn cấu hình sau:
ssl_certificate .../path/to/certificate.crt;
ssl_certificate_key .../path/to/private.key;
Nếu bạn có cấu hình OCSP stapling cho nginx, bạn cần tìm thêm đoạn sau:
ssl_trusted_certificate .../path/to/cabundle.crt;
Bạn cần lưu trữ lại 3 file này và file cấu hình của nginx.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Tomcat/JBoss
Tomcat/JBoss dùng Java Keystore để lưu trữ cả bộ chứng thư số SSL trong một file duy nhất. Bạn cần tìm ra file này và mật khẩu để backup.
Bạn mở file cấu hình của Tomcat/JBoss (thường có tên server.xml) và tìm đoạn cấu hình sau:
<Connector port="443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keyAlias="tomcat" keystoreFile="/usr/local/ssl/keystore.jks" keystorePass="changeit" />
Trong đoạn cấu hình trên, file Java Keystore chính là /usr/local/ssl/keystore.jks và mật khẩu của Keystore là changeit.
Bạn cần backup lại file keystore.jks, mật khẩu của Keystore, và file cấu hình Tomcat (server.xml).

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho IBM Websphere
1. Gõ lệnh ikeyman trên dòng lệnh Unix hoặc chạy tiện ích Key Management trong thư mục IBM Websphere Server (Windows)
2. Chọn Key Database File từ menu chính, sau đó chọn Open
3. Trong cửa sổ Open, nhập tên Key Database hoặc nhấp key.kdb file nếu bạn đang dùng Key DB mặc định. Nhấp OK
4. Trong cửa sổ Password Prompt, nhập mật khẩu và nhấn OK
5. Chọn Personal Certificates trong mục Key Database, và nhấn nút Export/Import
6. Trong màn hình Export/Import Key, chọn Export Key
7. Chọn Key database file type là PKCS12. Nhập tên file. Có thể Browse để chọn vị trí chính xác.
8. Nhấn OK.
9. Nhập và xác nhận mật khẩu. Nhấn OK để xuất ra file PFX.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Oracle HTTP Server
Oracle HTTP Server dùng Oracle Wallet để lưu trữ bộ chứng thư số SSL. Wallet mặc định được lưu trữ tại thư mục ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/ssl.wlt/default. Bạn cần kiểm tra lại chính xác Wallet đang được sử dụng trong file cấu hình Oracle HTTP Server tại địa chỉ ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/ssl.conf. Bạn sẽ tìm thấy 2 dòng cấu hình sau:
SSLWallet file:/etc/ORACLE/Apache/Apache/conf/ssl.wlt/default
SSLWalletPassword your_password
Bạn cần lưu trữ lại wallet và mật khẩu.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Microsoft Exchange Server
Microsoft Exchange Server quản lý chứng thư số SSL tập trung bằng MMC Snap-in có tên là Certificates.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn backup dành cho Microsoft IIS.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Microsoft OCS / Microsoft Lync
Microsoft OCS / Microsoft Lync quản lý chứng thư số SSL tập trung bằng MMC Snap-in có tên là Certificates.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn backup dành cho Microsoft IIS.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho MDaemon
MDaemon quản lý chứng thư số SSL tập trung bằng MMC Snap-in có tên là Certificates.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn backup dành cho Microsoft IIS.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Zimbra
Bộ chứng thư số SSL cho Zimbra được lưu trữ tại địa chỉ sau trên máy chủ:
/opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key
/opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.crt
/opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial_ca.crt

Bạn chỉ cần tải về 3 file trên để backup.

Hướng dẫn backup chứng thư số SSL cho Postfix
Bạn có thể tìm thấy thư mục chứa bộ chứng thư số SSL trong file cấu hình của Postfix (/etc/postfix/main.cf). Tìm đoạn cấu hình sau:
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/private.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/certificate.crt
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/intermediate.crt
Bạn chỉ cần tải về 3 file trên để backup.

Hướng dẫn backup chứng thư số cho F5 BIG-IP
Để backup chứng thư số cho F5 BIG-IP, bạn tham khảo hướng dẫn từ link sau:
Nguồn: https://baomat.website/huong-dan-chuyen-doi-ssl/huong-dan-backup-chung-thu-so-ssl-136.htm#IIS