Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

HỆ THỐNG “QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÂN SÁCH”Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2009, dành cho 25 đối tượng. Đến năm 2011, Bảo hiểm Xã hội đã phát hiện có tới 770.000 thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng tại 40 địa phương trong cả nước. Có người một mình sở hữu đến 4-5 thẻ bảo hiểm y tế. Cá biệt, còn có người có tới 6 thẻ. Tình trạng này đang gây nên sự lãng phí nhất định cho ngân sách nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do 1 người cùng lúc ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau, nên 1 người nhưng lại ở 3 hoặc 4 diện cấp thẻ (Theo VTV News).


Từ nhu cầu cấp bách trên “Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam” đã xây dựng hệ thống “Quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm y tế từ ngân sách” (dựa theo những căn cứ pháp lý: Luật BHYT số 25/2008/QH12, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP) để tránh tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng.  
 1. Chức năng chính của hệ thống:
 • Quản lý danh sách những đối tượng được đề xuất hưởng bảo hiểm y tế.
 • Kiểm trùng thông tin đối tượng đề xuất trong quá trình nhập liệu tại các địa phương. (cấp xã/phường/thị trấn)
 • Kiểm trùng và thông báo trong quá trình phê duyệt các nhóm đối tượng khác nhau. (Chỉ cho phép duyệt 1 người trùng thông tin trong các nhóm đối tượng khác nhau)
 • Quản lý danh sách được phê duyệt hưởng bảo hiểm y tế.
 • Quản lý danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 • Tự động tính tiền đóng bảo hiểm y tế theo định mức hệ số lương cơ bản khai báo tại danh mục.
 • Quản lý các nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế.
 • Khai thác, tìm kiếm, thống kê và báo cáo theo từng tiêu chí lựa chọn, báo cáo theo nhóm đối tượng, theo địa phương…..
 • Quản lý phân quyền chặt chẽ theo vai trò của người sử dụng. 
     2.   Miêu tả hoạt động của hệ thống:


Những danh sách đối tượng được đề xuất hưởng bảo hiểm y tế sẽ được kiểm trùng từ quá trình nhập liệu (Cảnh báo trùng thông tin khi nhập liệu), danh sách đề xuất sẽ được trình đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong quá trình phê duyệt hệ thống sẽ kiểm trùng thông tin và cảnh báo đến người sử dụng, đồng thời chỉ cho phép phê duyệt 1 người thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau, người có quyền phê duyệt có thể lựa chọn phê duyệt đối tượng trùng thông tin ở một trong những danh sách nhóm đối tượng (hệ thống không cho phép phê duyệt cùng 1 người trong nhiều nhóm đối tượng khác nhau). Những đối tượng được phê duyệt sẽ liệt kê tại danh sách chờ cấp thẻ bảo hiểm y tế, người có quyền cấp thẻ sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.Đường dẫn tham khảo phần mềm:

Địa chỉ: http://bhyt.vsd.com.vn
Thông tin đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Ghi chú
Địa bàn
Nhapds
12345
Nhập danh sách đề xuất
Toàn huyện
Pheduyetds
12345
Phê duyệt danh sách đề xuất
Toàn huyện
Capthebhyt
12345
Quản lý danh sách cấp thẻ BHYT
Toàn huyện
Quản trị
********
Liên hệ để xem phần quản trị
Toàn huyện

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hỗ trợ kinh doanh:
 • Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn)
Hỗ trợ kỹ thuật:
 • Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
 • Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét