Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Cài đặt cấu hình tài liệu ( Configuration Settings Documents)

Trong phần này bạn sẽ thiết lập Directory Profile và tạo một tài liệu Configuration Settings, nó được sử dụng để cấu hình các tham số vận hành - bao gồm cả các tham số trong NOTES.INI - cho một hoặc nhiều serverConfigutaion Settings

Có rất nhiều tài liệu quan trọng mà bạn phải cấu hình mà Domino có thể vận hành được. Để cấu hình được, bạn truy cập vào tab chức năng Configuration, trong công cụ quản trị Domino.

 • Directory Profile document: Domino Directory là nơi lưu trữ tất cả các cấu hình về server. Directory Profile chứa một chút cài đặt hoạt động của Domino Directory trong chính nó. Chỉ có duy nhất một Directory Profile Document.
 • Server document: Mỗi server trong Domino Domain làm chủ một Server Document. Đây là tài liệu cấu hình chính cho một server. Trong phần sau tôi sẽ nói kỹ hơn về Server Document.
 • Configuration Settings document: Nơi một Server document áp dụng cho chỉ một máy chủ. Configuration Settings documents có khả năng áp dụng tới cá nhân, nhóm hoặc tất cả các server trong Domino Domain. Nó giảm bớt công việc quản trị bằng cách cho phép bạn tạo ra các cấu hình cho nhiều server.

Directory Profile Document

Domino Directory (names.nsf)
Bạn có thể thay đổi Directory Profile bằng các chọn Current Server Document, chọn tab chức năng Functions

Sau đó chọn Actions - Edit Directory Profile

Có một cấu hình cần chú ý, bạn phải chắc chắn rằng, Domino Domain trong field đầu tiên phải đúng. Bạn sẽ quoay lại để thiết lập các trường khác sau.
Bởi vì Directory Profile sẽ đồng bộ hóa với Domino Directory, các cài đặt này sẽ áp dụng đối với tất cả server trong cùng Domain, vì thế bạn chỉ cần làm một lần.
Cảnh báo: bạn không được chọn Action - Remove Directory Profile. Bạn sẽ phải cấu hình lại từ đầu. Đặc biệt là nếu bạn thiết lập tên Directory Catalog, người dùng sẽ ko thể tìm kiếm tên từ database nếu tên đó bị loại bỏ.

Configuration Settings document

Configuration Settings documents được phát triển xa hơn, dựa trên các tham số thiết lập trong file notes.ini. Chúng là những cơ chế chính để cấu hình, ví dụ:

 • Cho phép phiên bản nào của Notes Client có thể kết nối
 • Tự động nâng cấp Notes Client và theo dõi license
 • Gửi và phân phát SMTP message
 • chuyển đổi từ Notes sang tài liệu có cấu trúc MIME
 • Lotus iNotes
 • Activity Logging và Activity Trends
 • Tập hợp các báo cáo chuẩn đoán

Server đọc tài liệu Configuration Setting lúc khởi động và cứ mỗi 5 phút lại đọc lại một lần. Khi Configuration Setting được đồng bộ hóa tới các server khác, cần 15 đến 20 phút để có thể effect.


Để tạo hoặc chỉnh sửa tài liệu Configuration Settings, mở tab chức năng Configuration, mở rộng Server section, chọn Configurations để mở cửa sổ Configurations

Chú ý: Quá trình cài đặt first domino server sẽ tạo ra Configuration Settings, nhưng quá trình đăng ký và cài đặt các server tiếp theo, yêu cầu bạn phải tạo bằng tay tài liệu Configuration Settings.
Nhấp chuột vào Add Configuration để tạo mới Configuration hoặc chọn Configuration đã tồn tại, và click chuột vào Edit configurtaion để sửa.


NOTES.INI


Server và các tài liệu Configuration Setting nắm giữ hầu hết các cấu hình server, nhưng có một số cài đặt chỉ có thể được tạo ra bằng cách thêm hoặc thay đổi tham số trong file notes.ini
Cảnh báo: trước khi thay đổi các tham số trong file notes.ini bạn nên backup ra một bản để khi lỗi bạn có thể phục hồi lại được.
Có nhiều cách để edit file notes.ini:

 • Dùng công cụ text editor
 • Sử dụng công cụ Domino Web Administrator
 • Sử dụng server console bằng câu lệnh set configuration
 • Thêm hoặc thay đổi một số biến bằng cách sử dụng tài liệu Configutaion Settings

Console command để chỉnh sửa file notes.ini

 • Lệnh thiết lập tham số: set config <variable>=value
 • Lệnh xem tham số: show config <variable>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét