Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống một cửa điện tử


VSDOneStop là giải pháp phần mềm hành chính một cửa  điện tử được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Giao dịch được tin học hóa bao gồm từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống một cửa điện tử VSDOneStop do Công ty VSD xây dựng và phát triển với nhiều kênh truy cập là điểm duy nhất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính công bao gồm trực tiếp hoặc trên môi trường mạng internet.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị cấp xã, cấp huyện như quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Các sở ngành, đơn vị chức năng trực thuộc các Bộ/tỉnh.

Các chức năng nổi bật của hệ thống


1. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa2. Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

3. Cho phép in phiếu hẹn nhiều lần đối với các thủ tục phải hẹn công dân / tổ chức nhiều lần

4. Quản lý hồ sơ
Cho phép lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban xử lý hoặc phân xử lý hồ sơ ( phối hợp hoặc không phối hợp).

Cho phép xem nhật ký quá trình xử lý hồ sơ


Cho phép xử lý thay lãnh đạo


5. Cho phép tìm kiếm hồ sơ và thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí6. Cho phép quét / đính kèm các quyết định khi trả kết quả


7. Nhắc việc - thông báo và thống kê cho người dùng các hồ sơ chờ phải xử lý


Dịch vụ công trực tuyến


1. Cung cấp các hướng dẫn thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

2. Cho phép công dân/ tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến


3. Cho phép công dân/ tổ chức tra cứu kết quả hồ sơ khi gửi trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi trực tuyến

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hỗ trợ kỹ thuật:

  • Ngô Sinh Nguyên - 04.62737311 (nsnguyen@vsd.com.vn)
  • Phùng Quốc Hoàn - 04.62737311 (pqhoan@vsd.com.vn)

Hỗ trợ kinh doanh:

  • Nguyễn Quang Tuấn - 04.62737300,  0912.068.823 (nqtuan@vsd.com.vn).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét