Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Phần mềm quản lý hộ tịch


Bài toán “Quản lý hộ tịch” được đặt ra nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý của cán bộ hộ tịch giữa các cấp và hỗ trợ lãnh đạo trong công tác quản lý về vấn đề hộ tịch trên địa bàn tỉnh Việc thực hiện bài toán này góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, mang lại hiệu quả nhất định trong việc trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hộ tịch và tạo điều kiện thiết lập hệ thống thông tin liên kết, thống nhất giữa Sở Tư pháp và các đơn vị hành chính quận - huyện, phường - thị xã. 


  Để giải quyết bài toán này, đến nay đã có nhiều phần mềm do một số công ty xây dựng và phát triển trên một số công cụ khác nhau. Các ứng dụng này đã đem lại một số hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên để đáp ứng được các công tác hộ tịch thì các phần mềm này còn một số hạn chế: Chưa in được đầy đủ các biểu mẫu hộ tịch, các biểu mẫu đã in được chưa theo nghị định mới của chính phủ (Nghị định 158/2005/NĐ-CP) hoặc vấn đề in ra phôi còn hạn chế.Nói chung chưa đáp ứng được theo nghị định 158/2005/NĐ-CP.Ngoài ra do cơ sở hạ tầng ở các địa phương thấp chưa đáp ứng được cho việc cài đặt ứng dụng. Trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ tư pháp ở các cấp xã/ phường không đồng đều.

Để khắc phục những vấn đề trên việc lựa chọn công cụ phát triển cho phù hợp với từng cấp sử dụng là vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng tốt nhất cho người dùng, dễ dàng triển khai và phát triển khi có thay đổi hoặc mở rộng chức năng của chương trình. Vì thế căn cứ vào những quy định của nghị định 158/2005/NĐ-CP, căn cứ vào thực tế cơ sở hạ tầng của các địa phương,..chúng tôi lựa chọn giải pháp:
Hệ thống thông tin Quản lý Hộ tịch bao gồm có 3 phân hệ :
  • Phân hệ Quản lý Hộ tịch cấp Xã
  • Phân hệ Quản lý Hộ tịch cấp Huyện
  • Phân hệ Quản lý Hộ tịch cấp Sở
Liên hệ theo số 04.62737300 hoặc 04.62737311 hoặc email nsnguyen@vsd.com.vn
để biết thêm chi tiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét