Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Change Notes ID Password on Web

Để thay đổi password Notes ID trên web cần cấu hình như sau:
1. Trên Administrator Domino:
- Tại Tab Configuration --> mở rộng phần Server --> chọn Configurations.
- Click đúp chọn vào tên server cần thiết lập vào cấu hình như hình sau:


- Chọn tab Lotus iNotes --> Phần "Require SSL to access secure mail features:" chọn là "No"


- Save and Close
- Trên màn hình Console của Domino gõ lệnh  "Res ser"
2. Đăng nhập tài khoản trên web để thay đổi password Notes ID:
- Trên giao diện web chọn phần Preferences --> Security --> Change....
Lưu ý: phải Import ID trước khi thay đổi pass cho ID.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét