Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Config SSL Domino

Nguồn tham khảo:
http://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21114148
http://www-10.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf/dx/configuring_ssl_encryption_for_ibm_lotus_domino_8.5.1
http://www.digicert.com/ssl-certificate-installation-lotus-domino.htm
Các bạn có thể tham khảo SSL Domino qua Video này. Hi vọng có ích cho mọi người.
Thanks!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét