Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Lotus Enterprise Integrator cho Domino 6Mô hình:I.                  Tóm tắt nội dung


Ngày nay các doanh nghiệp và các tổ chức ngày càng dựa vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của họ để tạo ra giá trị chiến lược tăng cường thông qua nâng cao điều hành ra quyết định, giảm độ trễ thông tin và tăng cường chuỗi cung ứng lớn hơn. Trong từ "doanh nghiệp và các tổ chức thông minh", ý nghĩa hoạt động hiệu quả là không đủ. Khách hàng, đối tác kinh doanh và tất cả nhân viên yêu cầu tích hợp lớn hơn và truy xuất các kho dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức để hỗ trợ sự hợp tác và phân tích. Tuy nhiên, ngay cả khi họ thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng vì lợi ích của tương lai cạnh tranh của họ, thì nhiều công ty cũng cần tìm cách giảm chi phí CNTT.
Để cân bằng các xung đột này, các tổ chức CNTT phải tìm cách để tích hợp các nguồn dữ liệu công nghiệp có thể giúp giảm tổng chi phí, giảm khung thời gian phát triển và cung cấp sự linh hoạt và cởi mở cần thiết để hỗ trợ thay đổi liên tục. Những lợi ích quan trọng - khả năng để giảm chi phí, và cung cấp phát triển nhanh chóng và cởi mở - xác định giá trị kinh doanh có sẵn trong môi trường IBM ™ 6 ® Lotus ® Domino thông qua Advanced RealTime của nó.
Là nền tảng thống trị của ngành công nghiệp đối với các ứng dụng cộng tác để truy cập vào các hệ thống doanh nghiệp và các tổ chức, Lotus Domino cho phép kết nối nhanh chóng với các kho dữ liệu phổ biến một cách dễ dàng. Advanced RealTime làm cho khẳng định giá trị đó nâng lên một mức. Một tính năng của Domino 6 được kích hoạt bởi IBM Lotus Enterprise Integrator™ for Domino 6 (LEI 6), Advanced RealTime cho phép các ứng dụng Domino truy cập và thao tác dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức trong định dạng gốc của nó như thể dữ liệu đó nằm trong Domino. Lei 6 có đồng thời cùng với Domino 6.
Sử dụng Lei 6, các công ty có thể tích hợp dữ liệu từ các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhau và các ứng dụng dựa trên Domino với nhau trong một ứng dụng duy nhất. Điều này có hiệu quả thống nhất các quá trình kinh doanh được tự động hóa đã tồn tại trong hệ thống các doanh nghiệp và các tổ chức, và làm cho nó có thể truy cập thông qua bất kỳ khách hàng mà Domino 6 hỗ trợ (® Lotus Notes, một trình duyệt Web, Microsoft ® Outlook, PDA, điện thoại di động cho phép WAP, v..v).
Không đòi hỏi phải lập trình để thiết lập hoặc duy trì quyền truy cập tới các đối tượng dữ liệu bên ngoài này ("ảo" từ quan điểm Domino). Và bất kỳ logic kinh doanh và các tính năng bảo mật được định nghĩa trong ứng dụng nguồn hoàn toàn được bảo quản khi một ứng dụng truy cập dữ liệu ảo thông qua Domino 6.


I.1.Các lợi ích của LEI 6

LEI 6 đưa ra Advanced RealTime truy cập vào dữ liệu các doanh nghiệp và các tổ chức và các ứng dụng thông qua Domino. Những lợi ích kinh doanh tiềm năng cho khách hàng Domino bao gồm:
-        Khả năng Advanced RealTime được kích hoạt bởi Lei 6 làm cho Domino 6 đáp ứng đúng kiến trúc ba lớp (xem hình 1), trong đó dữ liệu các doanh nghiệp và các tổ chức là một thành viên lớp đầu tiên trong các ứng dụng hợp tác. Cả người sử dụng cuối của một ứng dụng Domino cũng như các nhà phát triển ứng dụng Domino, không cần quan tâm cho dù dữ liệu cư trú trong Domino hoặc ở nơi khác.
-        Lei 6 giúp làm cho khả năng mở rộng dễ dàng giá trị của bất kỳ các dịch vụ của Domino đến các hệ thống các doanh nghiệp và các tổ chức khác và các dữ liệu. Ví dụ, một ứng dụng tự phục vụ có thể hiển thị dữ liệu của Oracle trong một Domino view, truy cập dữ liệu IBM DB2 ® từ hai máy chủ khác nhau trong cùng một Domino view, hoặc, thực hiện tìm kiếm toàn văn bản (full-text search) từ cả hai kho dữ liệu Oracle và DB2 cùng một lúc.
-        Các khả năng Rapid Application Development and Deployment (RADD) của Domino được cải thiện bằng cách làm  thông suốt, truy cập thời gian thực vào hàng loạt các dữ liệu các doanh nghiệp và các tổ chức và các ứng dụng nhờ các công cụ một cách dễ dàng, không phải lập trình. Ví dụ, các nhà phát triển có thể tạo ra một giao diện người dùng dựa trên Domino khi họ có Lei 6, thay vì xây dựng một cơ sở dữ liệu back-end trong Domino, họ có thể sử dụng Lei 6 để trỏ đến các nguồn dữ liệu bên ngoài.
-        Khả năng sử dụng các dịch vụ Domino trên các nguồn dữ liệu các doanh nghiệp và các tổ chức không đồng nhất cho phép các tổ chức lưu trữ dữ liệu ở định dạng ban đầu của nó, hoặc bất cứ ứng dụng được coi là phù hợp nhất. Do đó sự cần thiết phải di chuyển hoặc sao chép dữ liệu để hỗ trợ các ý đồ tích hợp dữ liệu có thể giảm hoặc thậm chí loại bỏ.
-        Truy cập ảo vào dữ liệu thông qua Lei 6 sử dụng công nghệ Lotus Connector , vốn bảo lưu một cách thừa hưởng tất cả các logic kinh doanh ở mức ứng dụng, quy tắc truy cập dữ liệu và / hoặc các tính năng bảo mật. Các các doanh nghiệp và các tổ chức có thể tiếp tục tận dụng những kỹ năng hiện tại và đầu tư trong tương lai các ứng dụng này, trong khi giúp duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu các doanh nghiệp và các tổ chức.
-        Hỗ trợ mobile của Domino 6, có thể được thực hiện bởi họ Domino Everyplace của các máy chủ, có thể nâng cao giá trị của dữ liệu các doanh nghiệp và các tổ chức bằng cách làm cho nó dễ tiếp cận đối với người sử dụng thông qua bất kỳ sự hỗ trợ cho khách hàng: các trình duyệt web, Notes ™, PDA, thậm chí các điện thoại di động có hỗ trợ WAP.
-        Đơn giản hóa truy cập dữ liệu thông qua Lotus Notes và các trình duyệt web khách (đối lập với hệ thống ERP và RDBMS front-ends) có thể giúp giảm nhu cầu đào tạo và cải thiện kinh nghệm của người dùng / khách hàng.
Đối với các khách hàng hiện của Domino, Lei 6 có thể cung cấp một cách lý tưởng để thúc đẩy các đầu tư Domino và phát triển kỹ năng Domino thông qua nhiều ứng dụng hơn, đặc biệt là những ứng dụng yêu cầu hiệu suất truy cập dữ liệu cao trong các hệ thống back-end.
Đối với khách hàng Domino mới, Lei 6 cung cấp một cách sử dụng các khả năng cộng tác vượt trội của Domino một cách dễ dàng và thú vị khi kết hợp dữ liệu đã có với các ứng dụng. Các tổ chức ở mọi kích cỡ có thể tích lũy giá trị gia tăng từ các kỹ năng và đầu tư công nghệ mà họ đã có.
Đối với các đối tác kinh doanh của Lotus và các ISV, Lei 6 cho phép các ứng dụng Domino hoạt động dựa trên các dữ liệu không phải của Domino mà không cần phải bỏ nhiều công sức phát triển. Ví dụ, một công cụ báo cáo trong Domino cũng có thể làm việc với bất kỳ hệ thống có hỗ trợ RDBMS, chỉ đơn giản bằng cách tạo ra ​​kết nối ảo với nguồn dữ liệu quan hệ bằng cách sử dụng Advanced RealTime.

I.2.Real time Data Access in Domino 6 Versus Release 5


Domino phiên bản 5 cung cấp khả năng để truy cập các CADL quan hệ RDBMS và môi trường ERP theo nhiều cách khác nhau (thời gian thực, hàng loạt, điều khiển sự kiện, người sử dụng bắt đầu, v…v), thông qua một sự lựa chọn của phương pháp không cần lập trình và phải lập trình. Domino phiên bản 5 hỗ trợ truy cập dữ liệu thời gian thực tại mức trường (field) - một tính năng gọi là các lĩnh vực ảo trong Domino 6 - thông qua được tích hợp sẵn Domino Enterprise Connection Services (DECS).
Domino 6 cũng sẽ bao gồm, các dịch vụ kết nối cơ bản có sẵn trong phiên bản 5, tức là, các lĩnh vực hoạt động ảo trong DECS. Advanced RealTime, tuy nhiên, làm tăng đáng kể phạm vi của các khả năng cơ bản không chỉ bao gồm ảo hóa các trường (fields), đồng thời ảo hóa các tài liệu (documents), ảo các file đính kèm và ảo các agents. Những khả năng mới này có thể giúp khách hàng đạt được sự tích hợp dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng và mạnh mẽ.
Dưới đây là một số cách mà các tính năng Advanced RealTime  Lei 6 cho phép xây dựng đã được chứng minh, khả năng thời gian thực trong Domino phiên bản 5:
 • Kết nối Advanced RealTime qua Lei 6 cung cấp khả năng mở rộng và quản lý so với phiên bản 5, bởi vì nó không đòi hỏi việc duy trì " key documents " trong Domino. Bây giờ doanh nghiệp có thể sử dụng tích hợp dữ liệu thời gian thực trên một phạm vi rộng lớn hơn của các ứng dụng, trong khi vẫn giữ nguyên mẫu và khả năng RADD cung cấp hiện tại một cách dễ dàng. Trong thực tế, hầu hết các ứng dụng sẽ yêu cầu bổ sung lập trình thậm chí ít hơn với Lei 6.
 • Các hoạt động thời gian thực của  khách hàng Domino đang sử dụng ngày hôm nay sẽ làm việc với Lei 6.
 • Với Lei 6, tất cả các dữ liệu liên quan với một virtual document xuất hiện trong views của Domino và hoàn toàn có thể truy cập các dịch vụ như phân loại và tìm kiếm trong Domino.
 • Cải tiến khả năng lập ánh xạ ảnh trong Lei 6 cung cấp mạnh hơn và linh hoạt cho sự tích hợp không cần lập trình của dữ liệu doanh nghiệp vào các ứng dụng Domino. Điều này tiếp tục giúp giảm, hoặc thậm chí loại bỏ sự cần thiết phải lập trình trong nhiều trường hợp.

I.3.Giới thiệu về bài viết này

Phần còn lại của bài báo này mô tả các tính năng và khả năng của Lei 6 và các công cụ tích hợp của Lotus Enterprise một cách chi tiết hơn, từ góc độ tác nghiệp. Các kịch bản sử dụng Lei 6 để tạo ra các ứng dụng tác nghiệp hàng đầu được cung cấp, để giúp khách hàng hình dung làm thế nào truy cập dữ liệu Advanced RealTime có thể thêm giá trị cho các ứng dụng chiến lược của họ.

II.               Các tính năng của Advanced RealTime

Khi một công ty hoặc một tổ chức bổ sung thêm Lei 6 cho Domino Enterprise Server 6 hoặc Domino Utility Server 6, nó tạo ra một cơ sở hạ tầng ứng dụng ba lớp, nơi một số khách hàng có thể truy cập dữ liệu tác nghiệp phân tán thông qua Domino. Trong môi trường này, minh họa trong hình 1, người sử dụng truy cập dữ liệu tác nghiệp trực tiếp trong nguồn ứng dụng, tuy nhiên, dữ liệu tồn tại "được ảo hóa" Domino front-end thông qua Lei 6.

Hình 1: Cơ sở hạ tầng của các ứng dụng ba lớp của Lotus để tích hợp diện rộng. Các phương pháp truy cập dữ liệu thời gian thực
Advanced RealTime làm cho dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống bên ngoài có thể truy cập, thao tác và phân phối dễ dàng như dữ liệu của Domino. Hỗ trợ cho các đối tượng ảo là hoàn toàn và khắp nơi tích hợp vào Domino 6 làm cho các dịch vụ của Domino có thể hành động trên dữ liệu ảo như các dữ liệu được lưu trữ trong Domino. Như mô tả dưới đây, Advanced RealTime cho phép các ứng dụng Domino thao tác được với documents, views, attachments, fields và agents mà không không cần biết hoặc quan tâm đến dữ liệu được lưu trong Domino hay trong một hệ thống nào khác.
Các ứng dụng Domino 6 có thể truy cập dữ liệu tác nghiệp trong thời gian thực theo các cách sau đây, được mô tả trong chi tiết hơn dưới đây:
-        Virtual documents cho người dùng và các ứng dụng làm việc với dữ liệu bên ngoài cũng giống như khi nó được lưu trữ trong Domino. Virtual documents từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài tham gia đầy đủ trong Domino views, do đó tạo ra “virtual views.”
-        Virtual attachments cho phép người sử dụng và các ứng dụng lưu trữ các file đính kèm theo định dạng gốc của chúng, trong khi làm việc với chúng trong Domino 6 như là các document attachments.
-        Virtual agents cho phép các ứng dụng trực tiếp gọi thủ tục lưu trữ (stored procedures) hoặc logic tác nghiệp khác trong các nguồn dữ liệu tác nghiệp, giống như chạy Domino agents.
-        Integrated credentials tích hợp các tính năng bảo mật của Domino với các tính năng bảo mật đã có sẵn đối với các dữ liệu tác nghiệp, vì vậy các đối tượng ảo được bảo vệ không chỉ bởi các tính năng bảo mật của Domino, mà còn kế thừa bằng các điều khiển truy nhập (access controls) trong ứng dụng nguồn.

II.1.Virtual Documents

Tài liệu ảo (Virtual documents) là những tài liệu được lưu trữ trong các nguồn dữ liệu bên ngoài nhưng có vẻ như nằm trong Domino. Không có thành phần của tài liệu bên ngoài, hoặc bất kỳ tham chiếu dữ liệu, được lưu trữ tự nhiên trong cơ sở dữ liệu của Domino (NSF). Logic tác nghiệp và bảo mật là một phần không thể tách rời của các thao tác trong  nguồn dữ liệu tác nghiệp mức documents được bảo tồn hoàn toàn.
Hình 2 minh họa cách mà  Virtual documents  xuất hiện cho người sử dụng.Hình 2: Virtual documents trong một ứng dụng của  Domino.
Bởi vì virtual documents nhìn và làm việc như tài liệu gốc trong Domino, chúng có thể được xem, sắp xếp, xóa hoặc tìm kiếm trên các view của Domino. Ví dụ, một người sử dụng có thể thao tác dữ liệu DB2 trong một view của Domino. Người dùng có thể cùng làm việc với dữ liệu từ Oracle và Domino trong cùng một view, hoặc tích hợp virtual documents được lưu trữ trong nhiều hệ thống doanh nghiệp trong cùng một view.
Thay vì " key documents " được lưu trữ trong Domino, Lei 6 dựa trên bốn cột của thông tin mà nằm trong nguồn dữ liệu bên ngoài. Các cột này có thể được nối thêm vào chính bảng bên ngoài, hoặc tạo ra một riêng biệt. Lei 6 cung cấp các đặc tả cho các cột cần thiết, cùng với một tiện ích tự động tạo ra bảng khóa.
Một lợi ích lớn của “virtual views” (có nghĩa là, Domino views có chứa virtual documents) là các dịch vụ Domino 6 như kiếm luồng công việc (workflow)  và tìm kiếm nâng cao (advanced search) có thể tác động cùng một lúc trên dữ liệu tác nghiệp và dữ liệu của Domino với nhau trong các ứng dụng cộng tác, không cần đến tích hợp mã liên quan. Một công ty sản xuất, ví dụ, có thể nhanh chóng kết hợp thông tin sản phẩm từ công ty con của nó mới được mua trực tiếp vào danh mục dựa trên web mà không cần định dạng lại, di chuyển hoặc sao chép dữ liệu mới, và không cần lập trình.
Hình 3 mô tả virtual documents trong một Domino view.


Hình 3: A “virtual view” trong một ứng dụng Domino.

II.2.Virtual Attachments

File đính kèm ảo (Virtual attachments) làm cho nó dễ dàng để lưu trữ các tập đính kèm một cách trong suốt trong các hệ thống bên ngoài. Một file đính kèm ảo là không thể phân biệt được với một tập tin đính kèm bản địa đối với người dùng cuối và cũng như người phát triển.
Một tệp bất kỳ trong một hệ thống bên ngoài được hỗ trợ có thể được gắn bằng ảo hóa vào một tài liệu (document ) của Domino- nguyên gốc hay ảo. Người dùng và các ứng dụng có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào với các file đính kèm ảo mà Domino hỗ trợ các file đính kèm nó lưu trữ tại địa phương, chẳng hạn như mở (Open) và lưu (Save). Khả năng mới của Domino 6 để chỉnh sửa các tệp đính kèm cũng được hỗ trợ.
File đính kèm ảo (Virtual attachments) được lưu trữ trong một bảng bên ngoài, tham chiếu tài liệu (document) mà tệp đó đã được gắn vào (văn bản gốc). Tuy nhiên, dữ liệu của tập đính kèm được lưu trữ bên ngoài. Trong một tài liệu ảo (virtual document), ví dụ, các trường xác định một tệp đính kèm ảo được lưu trữ trong nguồn dữ liệu. Các tệp đính kèm ảo cho nhiều hoạt động có thể được lưu trữ trong cùng một bảng ngoài một cách tùy chọn. Lotus cung cấp các đặc tả kỹ thuật của các cột cần thiết cùng với một tiện ích để tạo ra bảng này một cách tự động. Hình 4 minh họa cách các file đính kèm ảo xuất hiện cho người sử dụng.Hình 4: Virtual attachments trong một ứng dụng Domino.

II.3. Virtual Agents

Virtual agents là các thủ tục được lưu (stored procedures) hoặc các logic tác nghiệp khác có nguồn gốc từ các nguồn dữ liệu, được biểu diễn - và có thể được gọi là các agents của Domino. Sử dụng các agents ảo, một ứng dụng Domino có thể trực tiếp gọi logic tác nghiệp của các hệ thống tác nghiệp đã được hỗ trợ, nếu như chạy một agent của Domino.
Sử dụng các agents ảo, các ứng dụng Domino 6 có thể sử dụng Advanced RealTime để làm việc với cả dữ liệu tác nghiệp và các ứng dụng phân tán lưu trữ nó. Bây giờ các logic tác nghiệp trong các hệ thống tác nghiệp có thể được áp dụng trực tiếp tới các tài liệu của  Domino (Domino-based documents), mà chính chúng có thể hoặc không chứa dữ liệu ảo.
Các Virtual agent đại diện cho một công nghệ tích hợp ứng dụng rất mạnh mẽ cho bất kỳ kích thước doanh nghiệp hoặc cơ quan nào. Lấy một ví dụ, một đơn vị bảo trì nguồn nhân lực dữ liệu trong Oracle. Một ứng dụng Domino 6 có thể cho phép người dùng làm việc với các dữ liệu nhân viên thông qua các văn bản ảo (virtual documents) trong Domino. Các agent ảo có thể được sử dụng để chạy Oracle stored procedures dựa trên dữ liệu nhân sự (HR data). Nếu một nhân viên bị chuyển, ví dụ, một người quản lý có thể lựa chọn virtual document của người đó từ  " virtual view " và kích hoạt một agent ảo để bắt đầu stored procedure thích hợp trong Oracle.


Các Virtual agents có thể được chạy nhờ các cơ chế tương tự như các agents thông thường của Domino, chẳng hạn như sự lựa chọn thông qua menu Actions trong Notes, hay được gọi bằng lập trình bởi LotusScript®.
Bất kể cho dù các yêu cầu để chạy một virtual agent bắt nguồn từ một máy trạm Notes, một trình duyệt Web hoặc trong Domino, tham số thực tế truy cập và các cuộc gọi thủ tục bên ngoài luôn luôn xảy ra trên máy chủ Domino. Các virtual agent có thể được thực hiện trên dữ liệu bản địa của Domino, virtual fields hoặc virtual documents2.

II.4.Virtual Fields

Nhiều khách hàng của Domino sẽ được quen thuộc với virtual fields từ việc thực hiện bởi áp dụng của khả năng " basic real time " trong Domino phiên bản 5. Các virtual fields làm việc tương tự như trong Domino 6 và Lei 6. Đó là, documents chứa virtual fields có thể bao gồm các dữ liệu được lưu trữ bên ngoài và trong Domino.
Để có sự linh hoạt, Lei 6 cũng hỗ trợ việc gọi stored procedures (hoặc tương đương với chúng trong nguồn dữ liệu) trên cơ sở đáp ứng sự kiện (per-event ), ngoài việc tạo ra các virtual agents.
Ví dụ, trường khóa cho một tài liệu nhân viên ảo có thể là số nhân viên (Employee Number), được lưu trữ trong Domino và được sử dụng để xác định vị trí bản ghi tương ứng bên ngoài (xem hình 6).Hình  6: Virtual fields trong một ứng dụng Domino.
Tuy nhiên, việc áp dụng mới của virtual fields được hỗ trợ bởi Lei 6 cung cấp một số lợi ích quan trọng cho các nhà phát triển và tích hợp hệ thống:
-        Như trong Domino Bản 5, liên kết giữa các phần tử dữ liệu bản địa và bên ngoài ở Domino 6 được duy trì thông qua một hoặc nhiều trường khóa (key fields ) được lưu trữ trong cả hai nguồn dữ liệu bên ngoài và trong Domino. Tuy nhiên, không còn cần thiết lưu trữ dữ liệu khóa trong một cơ sở dữ liệu Domino (NSF). Một key field trước đây thường được lưu trữ trong Domino bây giờ có thể cư trú trong một virtual document. Vì vậy, không cần thiết để tạo ra các new key documents trong Domino khi các bản ghi mới được thêm vào các nguồn dữ liệu.
-        Virtual fields cung cấp truy cập hệ thống ERP thông qua Lotus Connectors, sẽ không có điều đó nếu không có sẵn với phiên bản ban đầu của Lei 6.
-        Để hợp lý hoá và đơn giản hóa việc tạo ra các virtual fields là tham chiếu các tập hợp dữ liệu bên ngoài (existing external data sets), Domino 6 kết hợp một tiện ích để tạo ra các khóa (keys) tương ứng với các bản ghi bên ngoài. Nhân bản của Lei 6 (LEI 6 replication ) có thể được sử dụng để giữ " key documents " được đồng bộ với những thay đổi các dữ liệu bên ngoài được thực hiện thông qua các ứng dụng khác Domino.
-        Đối với phiên bản Lei 6 đầu tiên, chỉ có các kết nối với RDBMS (RDBMS connectors) sẽ hỗ trợ các virtual documents, virtual attachments và virtual agents. Các nguồn dữ liệu được hỗ trợ khác có thể được truy cập thông qua các virtual fields.
Virtual fields hỗ trợ " dữ liệu có nhiều giá trị"(“multi-value data”)  (xem hình 7). Đó là, nhiều hàng (rows) của dữ liệu cùng với khóa có thể được lấy ra và được lưu trữ ở các trường đa giá trị (multi-value fields). Sau đó các ứng dụng có thể hiển thị dữ liệu trong một hàng / định dạng cột trong Domino (row/column format in Domino). Các nhà phát triển có thể xác định thứ tự mà trong đó dữ liệu được lấy.Hình7: Dữ liệu nhiều giá trị (Multi-value data)  trong một virtual field.

II.5. Integrated Credentials

Các thông tin tích hợp (Integrated credentials- sử dụng để xác thực,…) mở rộng các mô hình bảo mật của Domino bằng cách tích hợp nó với các tính năng bảo mật mà các tổ chức đã có ở nơi đặt dữ liệu tác nghiệp. Sử dụng các thông tin tích hợp, các đối tượng ảo (virtual objects) mà các ứng dụng Domino 6 truy cập được bảo vệ không chỉ bởi các tính năng bảo mật của Domino, mà còn bởi bất kỳ điều khiển truy cập thiết lập trong ứng dụng nguồn.
Các thông tin tích hợp có thể cung cấp cho khách hàng Domino tự do tận dụng các tính năng bảo mật của các ứng dụng tác nghiệp:
-        Theo mặc định, Advanced RealTime sử dụng các thiết đặt bảo mật được xác định cho các kết nối tài liệu (Connection document) để truy cập vào nguồn dữ liệu bên ngoài. Mức độ bảo mật này là một sự lựa chọn tốt, đạt hiệu suất tối đa được thỏa mãn, bởi vì nó hoạt động bằng cách sử dụng một pool để kết nối liên tục. Tuy nhiên, nó không thể áp đặt lên các điều khiển truy cập dành cho các cá nhân người dùng đã được đặt ra trong hệ thống bên ngoài.
-        Đối với các ứng dụng đòi hỏi phải an ninh tối đa, Advanced RealTime cho phép các tổ chức xác định các Các thông tin xác thực (credentials) cho các hệ thống bên ngoài, chúng áp dụng cho người sử dụng cá nhân hoặc nhóm trong Domino. Thông tin này nằm trong một cơ sở dữ liệu Các thông tin (credentials database) (một ứng dụng Domino 6). Những thông tin người dùng cụ thể được sử dụng để tự động thiết lập kết nối đến các hệ thống bên ngoài bất cứ khi nào dữ liệu ảo được truy cập.
-        Kể từ khi thông tin quan trọng (credentials)  được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu Các thông tin (credentials database), hoặc được định nghĩa ở cấp độ kết nối, người dùng không cần đưa chúng vào. Vì vậy, truy cập dữ liệu ảo vẫn còn liền mạch và đơn giản. Không có nhiệm vụ bổ sung hoặc thêm bất cứ điều gì phức tạp cản trở người dùng cuối, cũng không cần quan tâm đến bất kể mức độ bảo mật được thực thi.
-        Các tổ chức có thể xác định một cách tùy ý các Các thông tin tích hợp (integrated credentials) cho nhiều hệ thống và các ứng dụng khi có nhu cầu bảo mật. Ví dụ, một tổ chức có thể định nghĩa một tập duy nhất các thông tin tích hợp chung cho tất cả các cơ sở dữ liệu Oracle, hoặc tạo ra các tập hợp khác nhau cho cơ sở dữ liệu Oracle khác nhau và cho các hệ thống khác.
Hình 8 chỉ ra cách integrated credentials làm việc.
Hình  8: Integrated credentials trong một ứng dụng Domino 6.

II.6.Kích hoạt  Advanced RealTime

Ngoại trừ các virtual fields, đi cùng vớii DECS trong Domino 6, các hoạt động của Advanced RealTime ở Domino 6 phải yêu cầu cài đặt Lei 6. Trong khi chỉ cần virtual fields đã cung cấp hỗ trợ tuyệt vời cho việc tạo mẫu nhanh và các truy vấn đơn giản, Lotus mạnh mẽ khuyến cáo Lei 6 như là một nền tảng cho phần lớn các ứng dụng sản xuất truy cập dữ liệu cư trú bên ngoài môi trường Domino. Đối với các giải pháp dẫn đến việc trao đổi dữ liệu số lượng lớn, đồng bộ hóa hoặc chuyển đổi dữ liệu, hoặc tùy chọn, tích hợp dữ liệu từ các truy vấn có cường độ cao, áp dụng Lei 6 là một điều kiện tiên quyết.
Đối với các ứng dụng đòi hỏi phải lập trình tùy chỉnh để hỗ trợ hoạt động truy cập dữ liệu tinh chỉnh, Lotus cung cấp Lotus Connector LotusScript Extension (LC LSX), được mô tả dưới đây. LSX LC có thể được sử dụng kết hợp với 6 Lei, hoặc riêng rẽ.

III.                  Tổng quan về LEI 6

Việc phát hành Lotus Enterprise Integrator for Domino 6 (Lei 6) cho phép tất cả các khả năng của Advanced RealTime như đã miêu tả. Lei 6 là một công cụ Enterprise Application Integration (EAI) cung cấp khả năng tác nghiệp mạnh, chuyển dữ liệu hai chiều, trao đổi, chuyển đổi và đồng bộ hóa giữa một loạt các ứng dụng và các nguồn dữ liệu. Nó có thể thực hiện những tương tác này trên cơ sở có dự kiến ​​hoặc trong một thời gian, dựa trên điều kiện tác nghiệp, hoặc đơn giản chỉ là theo yêu cầu.
Lei 6 truy cập dữ liệu lưu trữ của tổ chứcbằng cách sử dụng Lotus Connectors (xem bên dưới), chúng cung cấp kkeets nối mức bản địa, API tới hầu hết nguồn dữ liệu tác nghiệp phổ biến nhất. Trong khi tối ưu hóa việc làm việc với Domino 6, Lei 6 cũng có thể chuyển và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống không phải Domino. Ví dụ, Lei 6 có thể đồng bộ hóa dữ liệu trực tiếp giữa hai hệ thống RDBMS, mà không có liên quan đến Domino.
Lei 6 bao gồm một giao diện ánh xạ trực quan và dễ sử dụng, Lei 6 Administrator, cho phép kết nối nhanh với dữ liệu tác nghiệp mà không cần lập trình. Lei 6 cũng cho phép các nhà phát triển tận dụng lợi thế của môi trường lập trình phong phú được cung cấp bởi Domino Designer, LotusScript ®, Java ™ và các công cụ phát triển khác của Lotus.
Hình 9 chỉ ra giao diện quản trị LEI 6 ( LEI 6 Administrator interface).
Hình 9: Giao diện quản trị của  LEI 6.
Ngoài việc hỗ trợ ánh xạ dữ liệu trực quan, LEI 6 Administrator  phục vụ như là điểm duy nhất để quản trị cho tất cả kết nối và các hoạt động của Lei6, bao gồm Advanced RealTime.

III.1. LEI 6 hỗ trợ các nền

Để đáp ứng nhu cầu của các dự án tích hợp có kích thước khác nhau, Lei 6 chạy trên một loạt các nền tảng, bao gồm các lớp hệ thống tác nghiệp.
Các nền tảng được hỗ trợ trong phiên bản ban đầu của Lei 6 bao gồm:
-        Microsoft Windows NT®
-        Microsoft Windows® 2000
-        Sun Solaris
Ngoài ra, IBM iSeries ™ sẽ được hỗ trợ trong Lei 6.0.1. Trong tương lai hỗ trợ cho Linux hiện đang lên kế hoạch thực hiện (người viết: có lẽ nay đã có).
Lei 6 yêu cầu hệ thống cho các nền tảng được hỗ trợ là tương tự như đối với Domino 6 Server.

IV.                  Các thành phần tích hợp tác nghiệp khác của LotusFigure 10 illustrates the Lotus tools for enterprise integration, and how they relate. Details on the Lotus Connectors and the LC LSX follow.
Các chiến lược Lotus cho tích hợp tác nghiệp được phát triển nhanh chóng, linh hoạt và cởi mở, cho phép tổ chức lựa chọn các phương pháp tích hợp để đáp ứng đúng các yêu cầu và tối đa hóa các kỹ năng và nguồn lực hiện có của các tổ chức.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập dữ liệu của tổ chức được đặt tại bất cứ nơi nào, Lotus cung cấp Lotus Connectors - mô-đun phần mềm này cung cấp kết nối nguyên bản (native connectivity) tới một loạt các hệ thống tác nghiệp, thông qua một mô hình đối tượng chung. Sử dụng  kết nối Lotus (Lotus Connectors ), các nhà phát triển có thể nhanh chóng tạo ra các ứng dụng Web dựa trên Domino có thể kết nối với, xác thực với, và trao đổi dữ liệu giữa các RDBMS bên ngoài và các hệ thống ERP, cũng như các tập tin thuần văn bản (text files) và các nguồn dữ liệu khác.

Lotus Connectors được sử dụng kết hợp với Lei 6, Domino 6 và / hoặc Lotus Connector LotusScript Extension (LC LSX) để truy cập và thao tác dữ liệu của tổ chức. Khách hàng có thể bắt đầu với các ứng dụng tương đối đơn giản, chẳng hạn như dịch vụ đơn giản là nhân viên tự nhập thông tin của mình (thí dụ chương trình quản lý nhân sự). Khi đã sẵn sàng, các tổ chức có thể sử dụng các loại dữ tích hợp mạnh mẽ hơn để tạo ra các giải pháp mạnh mẽ, như cộng tác chuỗi cung ứng end-to-end.

Hình 10 minh họa các công cụ của Lotus cho tích hợp tác nghiệp, và chúng liên quan với nhau như thế nào. Thông tin chi tiết về
Lotus Connectors the LC LSX được giới thiệu dưới đây.Hình 10: Kiến trúc Lotus Domino để tích hợp tác nghiệp (Architecture for Enterprise Integration).

IV.1.Lotus Connectors

Lotus Connectors quản lý kết nối, đăng nhập và các hoạt động truyền dữ liệu giữa các ứng dụng Domino và các ứng dụng bên ngoài. Các kết nối sau đây có sẵn với Lei 6 và Domino 6:
-        Cốt lõi của Lotus Connectors được bao gồm trong Domino 6 Server. Chúng bao gồm kết nối Lotus cho DB2, Oracle RDBMS, Sybase, OLE DB và File. ODBC cũng được hỗ trợ, cung cấp truy cập vào nhiều hệ thống khác. Các kết nối Text có trong Lei 6.
-        Phần bổ sung của Lotus Connectors được hỗ trợ tách rởi Lotus. Chúng bao gồm Lotus Connectors for SAP R/3, PeopleSoft và các ứng dụng Oracle

IV.1.1.Standard Programming Interface

Lotus Connectors cung cấp một tập toàn diện về các thuộc tính và giao diện thông qua một API chuẩn. Do đó Các nhà phát triển có thể sử dụng một giao diện lập trình phù hợp trên tất cả các Lotus Connectors, và qua các ngôn ngữ lập trình phổ biến và các công cụ kịch bản (scripting tools). Quá trình tích hợp các nguồn dữ liệu ERP với các ứng dụng thương mại điện tử (e-business applications) là rất tương tự như làm việc với các nguồn RDBMS. Kết nối ERP diễn ra ở cấp độ ứng dụng, do đó, tất cả các logic tác nghiệp hiện tại là hoàn toàn được bảo quản.

IV.2.Lotus Connector LotusScript Extension

Lotus Connector LotusScript Extension (LC LSX) là một tập hợp của các lớp LSX cho phép nhà phát triển gọi Lotus Connectors từ LotusScript. LSX này cung cấp cho các các nhà phát triển Domino một giao diện lập trình tới Lotus Notes, do đó mở rộng được các khả năng kịch bản có sẵn trong Notes để bao gồm dữ liệu có định dạng nằm bên ngoài cơ sở dữ liệu Notes / Domino (NSF).

IV.2.1.LC LSX Features

Trong khi LC LSX cung cấp một mô hình dữ liệu phổ biến trên các nguồn dữ liệu, nó không bị gắn liền với giao diện tài liệu của Notes (Notes document interface). Các cuộc gọi có thể gửi và / hoặc nhận dữ liệu giữa các ứng dụng và nguồn dữ liệu. Trao đổi dữ liệu có thể được thực hiện trong thời gian thực một cách đồng bộ hoặc không đồng bộ. Hỗ trợ kết nối tổng hợp đảm bảo hiệu suất tối ưu, đặc biệt đối với các ứng dụng dựa trên Web. LC LSX cũng cung cấp bảo mật cấu hình thời gian chạy.

IV.2.2.When to Use the LC LSX

LC LSX là rất phù hợp cho việc tạo ra các tinh chỉnh, các hoạt động truy cập dữ liệu được tùy biến rất cao. Nó đặc biệt hữu ích cho việc tạo ra logic tác nghiệp mà không thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng các hoạt động Lei  6 chuẩn. Trong trường hợp này, các nhà phát triển có thể sử dụng LC LSX kết hợp với mã LotusScript; mã như vậy là có thể được gọi trong bất kỳ tình huống mà mã LotusScript được hỗ trợ. Để chạy mã LC LSX trên cơ sở được lịch hóa hoặc hướng ​​sự kiện (event-driven), các ứng dụng có thể gọi nó từ một hoạt động đã có kịch bản của Lei 6.

V.                  Các kịch bản ứng dụng của Advanced RealTime


Mỗi doanh nghiệp hoặc tổ chức có yêu cầu tích hợp dữ liệu thời gian thực. Ví dụ:
-        Khách hàng cần thông tin chi tiết về tình hình thực hiện đơn hàng; một cơ quan cần biết tình hình thực hiện một văn bản chỉ đạo như thế nào?.
-        Các lực lượng bán hàng cần thông tin về mức độ tồn kho hiện tại; một cơ quan cần biết tình hình thực hiện một văn bản chỉ đạo tại các đơn vị trực thuộc như thế nào?.
-        Bảo trì cần dữ liệu tới từng phút về các bộ phận sẵn có và vị trí.
-        Sản xuất cần mức độ thay đổi phối hợp sản xuất bởi sự thay đổi trong thời gian giao hàng.
-        Kho vật tư cần thông tin tiến độ sản xuất để giảm thiểu mức độ lưu trữ và thời gian.
Kiến trúc cộng tác điện tử của Domino 6 (Domino 6 e-collaborative architecture), kết hợp với khả năng truy cập dữ liệu thời gian thực của Lei 6, cung cấp một nền tảng chắc chắn, linh hoạt cao cho sự phát triển nhanh chóng và triển khai các ứng dụng cộng tác điện tử. Domino 6 và Lei 6 đại diện cho một giải pháp đã chứng minh nhà cung cấp có thể đơn giản hóa đáng kể việc tích hợp các vấn đề tác nghiệp phải đối mặt khi họ tung ra - và cố gắng kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quan trọng ứng dụng như Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Employee or Customer Self-service, và Business Intelligence.

V.1.Real time Application Scenarios

Các kịch bản sau đây minh họa làm thế nào các doanh nghiệp có thể sử dụng Domino và Lei 6 để đáp ứng yêu cầu của họ để tích hợp dữ liệu thời gian thực.

V.1.1.HR Self-Service

Một sức mạnh quan trọng của Lei 6 là khả năng di chuyển dữ liệu giữa nhiều nguồn dữ liệu trên theo lịch trình, theo yêu cầu hoặc định hướng sự kiện. Ví dụ: một phòng quản lý nguồn lực (Human Resources department) lưu trữ thông tin nhân viên trong Oracle. Các ứng dụng Domino 6 có thể cho phép các phòng ban khác truy cập thông tin này, trong thời gian thực, thông qua các virtual fields.

V.1.2.Supply Chain Execution


Đối với các nhà sản xuất và nhà phân phối, khả năng cung cấp thông tin thời gian thực hiện thực tế có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho khách hàng bằng cách giảm thiểu sự chậm trễ, và các bất ngờ khó chịu khác. Tổ chức có thể cung cấp câu trả lời thời gian thực cho các truy vấn về tình trạng đặt hàng, tiếp nhận lô hàng và đơn đặt hàng thay đổi nổi bật để tăng khả năng cạnh tranh của họ bằng cách giảm chi phí và rủi ro nhận thức - làm kinh doanh với họ. Tạo ra dữ liệu thời gian thực cũng giúp các cán bộ/nhân viên lập kế hoạch kinh doanh mới hiệu quả hơn.Bằng cách sử dụng Lei 6 kết hợp với các ứng dụng Domino 6 làm việc trực tiếp với khách hàng (dạng dịch vụ công), các công ty/tổ chức có thể cung cấp cho khách hàng của họ khả năng kiểm tra thông tin thực hiện theo yêu cầu, thông qua một trình duyệt Web và / hoặc nhận được nó thông qua các báo cáo tiến độ thường xuyên. Ví dụ, Lei 6 có thể cung cấp một liên kết thời gian thực, thông qua Domino, các văn bản để ghi nhận tình trạng được duy trì trong một hệ thống RDBMS.

V.1.3. Business Intelligence

Các khả năng Tác nghiệp Trí tuệ (Business Intelligence) giúp các công ty/tổ chức sử dụng  thông tin hiệu quả hơn để ra quyết định và kiểm soát thời gian thực của các quá trình trọng điểm.Với khả năng phát triển nhanh chóng thừa hưởng trong các forms và views của mình, Domino 6 có thể tạo ra một nền tảng tuyệt vời cho các ứng dụng Tác nghiệp Trí tuệ mà chúng cấu trúc dữ liệu trên nhiều chiều, chẳng hạn như các kịch bản "làm gì nếu". Lei 6 có thể cung cấp truy cập dữ liệu hiện thời theo thời gian thực mà thường cần thiết cho việc sinh ra các báo cáo.

VI.               Kết luậnNâng cao hiệu quả kinh doanh đã trở thành tâm điểm của nhiều tổ chức CNTT. “Doanh nghiệp hoặc tổ chức thông minh "đang tìm kiếm vượt ra ngoài mục đích hoạt động hiệu quả, để giải quyết các yêu cầu ngày càng tăng về nhu cầu truy cập dữ liệu tác nghiệp để hỗ trợ sự hợp tác và ra quyết định.
Ngày nay các tổ chức CNTT phải tích hợp các ứng dụng không đồng nhất và các nguồn dữ liệu theo những cách để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cụ thể. Sử dụng Lei 6 kết hợp với Domino 6, các công ty/tổ chức có thể nhanh chóng mang lại dữ liệu và logic tác nghiệp từ một phạm vi rộng các ứng dụng với nhau thông qua một đầu cuối (front end) duy nhất rất linh hoạt và dễ dàng để duy trì. Trong khi giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ sự cần thiết của lập trình, và loại bỏ đồng bộ hóa và sao chép dữ liệu.
Với Lei 6 và Domino 6, các tổ chức có thể giúp kết nối các nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp với nhau và tạo sự tin cậy cho cạnh tranh. Kết quả là mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ hơn giúp mang lại doanh thu cao hơn, cải thiện dịch vụ khách hàng, giảm thời gian và chi phí điều hành thấp hơn
Để có thêm thông tin về Lotus Domino và các công cụ Lotus dành cho tích hợp tác nghiệp, hoặc tải phần mềm dùng thử, xin vui lòng truy cập trang  www.lotus.com /ei.1 nhận xét:

 1. anh ơi cho em hỏi khi em tạo user mới trong domino admin thì báo lỗi không thể kết nối tới server
  và hiệu chỉnh user đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu cũng kg được
  xuất hiện bảng thông báo :
  could not open certificate log for write access on the registration server
  và thông báo you do not have create access to the domino directory on the registraion
  mog anh giúp đỡ dùm em
  thanks anh nhiều lắm

  Trả lờiXóa