Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Thay đổi ngày hết hạn của file IDI. Lỗi gặp phải :
Khi người dùng kết nối với máy chủ xuất hiện dòng thông báo : ‘your certyficate has exprised’.

Đây là hiện tượng khi file ID được xác thực đã hết hạn. Các file ID có thể hết hạn là các ID của người dùng, kể cả ID Admin hoặc ID sinh cho các Server thời hạn sau khi sinh ra để sử dụng là trong 2 năm.Các file ID khác thời gian hết hạn gần như mãi mãi (100 năm)
Các bạn có thể vào để kiểm tra các file ID này xem đã hết hạn hay chuẩn bị hết hạn chưa để kịp thời thay đổi hạn cho các file ID này bằng cách .

-         Bật Domino admin lên và đăng nhập vào Domino Administrator bằng tài khoản quản trị Trong phần configuration chọn tools
-         Trong tools bạn chọn mục đầu tiên Certification tại mục này bạn chọn ID properties

-         Hiện ra hộp thoại dùng để chọn file ID mình muốn kiểm tra hạn
     ví dụ chọn ngay file server ID để xem thời hạn

Sau khi chọn file ID dùng kiểm tra chúng ta chọn open. Sau bước này sẽ hiện ra thông báo hạn của File ID này tại mục ID File expiration date đó chính là ngày hết hạn của file ID đó . Ở đây file server ID được sử dụng đến 09/06/2012.


Nguợc lại nếu file đó hết hạn thì sẽ thông báo.


Đối với những ID đã hết hạn ở trên hoặc sắp hết hạn cần thêm hạn cho các file ID đó chúng ta có cách khắc phục sau
II. Cách khắc phục :
Buớc 1 :
- Đối với các File ID chưa hết hạn mà muốn thay đổi hạn thêm thì không cần làm bước này sẽ chuyển luôn xuống buớc 2
-         File ID đã hết hạn : Vào domino có thông báo lỗi


- Chúng ta tắt domino admin đi sau đó chỉnh lại ngày hệ thống mà file này còn hạn sử dụng
Ví dụ trên hết file server id hết hạn xử dụng là 09/06/2012 ta sẽ lùi lại 1 ngày trước khi hết hạn .


sau đó ta reset lại lotus domino server bằng lệnh res ser. Sau đó ta vào lại bình thuờng như chưa hết hạn.
- Đến bước này ta bắt đầu thay đổi hạn của các File ID. Đối với các File ID chưa hết hạn mà muốn thay đổi hạn thêm thì không cần làm bước trên.
Bước 2: Cách ra hạn cho các File ID
            Chúng ta vào domino admin với quyền quản trị, tại đây chúng ta vào mục configuration / Tools / Certification / Certify


Tại đây hiện ra hộp thoại choose a certifier.

Tại hộp thoại này chúng ta chọn
-          Nút Server là tên server của đơn vị cài đặt hoặc một server bất kỳ trong domain .
-          Nút Certifier ID ta chỏ đến file OU cert của đơn vị (File ID mang đi cài đặt) , lưu ý về thuộc tính Read only của file này trước khi chọn nếu có thì bỏ đi
Nhập mật khẩu file ID (file OU cert của đơn vị ) rồi chọn OK.


Trong hộp thoại sau ta chọn Yes

Sau đó hiện lên hộp thoại bảo chúng ta chon file ID cần sửa lại hạn (Thường là chọn file ID admin và File Server.ID)

sau khi chon song file ID cần ra hạn bấm open sẽ hiện lên hộp thoại cho chúng ta sửa hạn của file ID đó

Tại mục:
-         Expiration date : (mặc định là ngày hết hạn của file ID mà chúng ta vừa chọn) Chúng ta sẽ sửa lại thông số này đó cũng chính là ta đã ra hạn thêm cho File ID này ( Lưu ý: chỉ được ra hạn không quá 100 năm)
-         Chọn Certify để hoàn tất.

Hộp thoại hiện ra có muốn tiếp tục sửa hạn file ID khác không nếu có chọn yes.
Sau khi hoàn thành reset lại domino server .Để kiểm tra lại ngày hết hạn của File ID xem lại mục I
Với các ID khác như các file ID của người dùng chúng ta làm tương tự.

----Hết----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét